Schenken ter besparing van Erfbelasting

17 Oct 2020

Schenken ter besparing van Erfbelasting

Bij overlijden moeten de erfgenamen erfbelasting betalen (voorheen: successierecht). De vrijstelling van erfbelasting bedraagt voor kinderen ruim € 19.000. Voorzover het erfdeel meer bedraagt, is 10% erfbelasting verschuldigd (tot een belaste verkrijging van ruim € 115.000) en over het meerdere is 20% erfbelasting verschuldigd.

Besparing van erfbelasting (voorheen: successierecht)

Door bij leven al te schenken, kunnen op termijn gemakkelijk duizenden euro´s erfbelasting worden bespaard! De algemene schenkingsvrijstelling voor kinderen bedraagt in 2012 € 5.030.
Door te schenken, wordt de nalatenschap verkleind.


Voorbeeld besparing erfbelasting door te schenken

Als moeder overlijdt, erven de beide kinderen € 170.000 per kind. Een deel hiervan wordt tegen het maximale tarief van 20% erfbelasting belast. Als moeder 5 jaar vóór haar overlijden begint te schenken en jaarlijks € 5.000 per kind belastingvrij schenkt, dat wordt er op termijn in totaal € 10.000 erfbelasting bespaard! Moeder schenkt namelijk € 10.000 per jaar (€ 5.000 per kind) en hiermee wordt jaarlijks € 2.000 erfbelasting bespaard, na 5 jaar dus € 10.000.

Je kunt dit nog verder optimaliseren als je ook de kleinkinderen in het schenkingsplan betrekt. De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor kleinkinderen bedraagt in 2012 € 2.012 per kleinkind.

Schenken op papier en Schuldigerkenning

Je kunt er voor kiezen om de schenkingen jaarlijks direct uit te betalen aan de kinderen. Maar dit hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen om te schenken door middel van een schuldigerkenning. Dit kun je bij de notaris laten vastleggen. Dat betekent dat moeder niets overmaakt aan de kinderen. In plaats daarvan, ontstaat er een schuld van moeder aan de kinderen vanwege de schenking. Moeder moet daarover jaarlijks 6% rente betalen aan de kinderen. Dat heeft trouwens nóg een fiscaal voordeel als gevolg: de rente die moeder aan de kinderen betaalt is een onbelaste vermogensoverdracht aan de kinderen. In het voorbeeld, heeft moeder na 5 jaar in totaal € 9.000 rente betaald aan de kinderen (in jaar 1 € 600, in jaar 2 € 1.200 omdat er dan € 20.000 geschonken is en zo verder). De nalatenschap is daardoor met nog eens € 9.000 verkleind, waardoor er nog eens € 1.800 erfbelasting extra wordt bespaard, derhalve € 11.800 in totaal!


Schenkingsplan en Erfbelasting besparen

Natuurlijk weet je van te voren niet hoe lang je nog leeft, en wanneer je dus zou moeten overwegen om beginnen te schenken. Maar: je kunt wel een inschatting maken op basis van de statistische sterftekansen en de gezondheidstoestand. Als je vervolgens rekening houdt met het totale vermogen, en de jaarlijkse inkomsten en bestedingen, kun je een schenkingsplan maken. Op die manier kun je duizenden euro´s erfbelasting besparen. Dit vergt een goede planning, en hoe meer jaren je er voor uittrekt, hoe groter de besparingen kunnen zijn. Schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden worden gedaan, leveren geen fiscaal voordeel op.