Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

29 May 2021

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Erfgenamen hebben een verklaring van erfrecht nodig, ook wel akte van erfrecht, om hun nalatenschap aan te tonen. Nadat er iemand is te komen overlijden, zijn er verschillende situaties waarbij het kan zijn dat instanties om een verklaring van erfrecht vragen. Vaak staat in de verklaring van erfrecht wie de erfgenamen zijn. Hieronder kun je lezen waarvoor je een verklaring van erfrecht nodig hebt. 

Waarvoor heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Voor bepaalde zaken heb je een verklaring van erfrecht nodig. Vaak heb je een verklaring van erfrecht nodig om toegang te krijgen tot rekeningen bij de bank van de persoon die is overleden. Om belasting terug te krijgen heb je ook een verklaring van erfrecht nodig. Maar ook voor het uitkeren van een levensverzekering. Vaak zie je dat de erfgenamen met een woning worden achtergelaten. Het is duur om het huis wat je erft te houden, je kunt het daarom beter verkopen. Andere voorbeelden waar je verklaring van erfrecht voor nodig hebt zijn: verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen en andere financiële instellingen.

Nodig voor de bank

Na het overlijden ben je verplicht om dit te melden bij de bank. Een bank heeft namelijk het recht om een bankrekening van iemand die overleden is te blokkeren. De bank wilt wel eerst weten aan wie de bankrekening mag worden vrijgegeven, je hebt dus geen toegang meer tot deze rekening voordat het bekend is. Om als erfgenamen toegang te krijgen tot een rekening heb je een verklaring van erfrecht nodig. 

Hoe vraag ik een verklaring van erfrecht aan?

Wanneer je een verklaring van erfrecht nodig hebt kan je dit bij notaris tilburg aanvragen. Maar tegenwoordig is het ook gewoon mogelijk om online een verklaring van erfrecht aan te vragen, dit gaat dan een stuk sneller. Er zijn drie mogelijkheden om een verklaring van erfrecht aan te vragen; via de website, per e-mail of per post. Het is hierbij belangrijk dat je een aantal gegevens aanlevert bij de notaris. De taak van de notaris is om deze gegevens te controleren, er wordt dan onderzoek gedaan in diverse registers. De notaris maakt een verklaring op, deze horen de erfgenamen te ondertekenen. 

Aanvragen van verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt aangevraagd door een van de erfgenamen, dit kan gaan om een echtgenoot of partner, maar ook kinderen, broer, zus kunnen dit aanvragen. Het komt ook voor dat er meerdere erfgenamen zijn, dan zal er van te voren overlegd worden wie de financiële zaken afhandeld. Het is hierbij belangrijk dat deze persoon de notaris benaderd om een verklaring van erfrecht op te stellen. De notaris heeft een kopie van de overlijdensakte nodig, een kopie van het laatste testament als die er is.